Sergi AlanıUğur Okulları ve SosyalBen Akademi’nin hayata geçirdiği “Uğurlular Seyirci Değil Gönüllü” projesi ile okulda ‘sosyal sorumluluk dönemi başlıyor. Akademik başarı odaklı eğitim modeliyle, özgüvenleri yüksek, başarılı, ülkesi ve insanlığa faydalı bireyler yetiştirmeyi misyon edinen Uğur Okulları, teori ve saha çalışmalarından oluşan dersler kapsamında erken yaşta öğrencilerine sosyal sorumluluk bilinci aşılamayı hedefliyor.

 

 

 

2015-2016 Eğitim Öğretim döneminde 14-18 yaş arası öğrencileri de hedef alan SosyalBen Akademi, Uğur Okulları öğrencilerine “sosyal sorumluluk” bilinci aşılamak ve kariyer hedefleri doğrultusunda kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla “Sosyal Sorumluluk Dersi” ile topluma hizmeti okul sıralarına taşıyor.

Daha yaşanabilir bir dünya için, gönüllü olmanın önemini ve kutsallığını öğretmeyi hedefleyen SosyalBen Akademi, 21.Yüzyılda sosyal sorumluluk projeleriyle ilgilenen duyarlı bireyler yetiştirmektedir. SosyalBen Akademi ile gerçekleştirilen “Uğurlular Seyirci Değil Gönüllü” projesi kapsamında Uğur Okulları öğrencileri SosyalBen Akademi mentörlüğünde doğru sosyal sorumluluk projeleri ile çalışma, oluşturma, tanışma fırsatı yakalıyor. Mentörlük kapsamında öğrencilerin doldurması gereken zorunlu sosyal sorumluluk saatlerini en aktif, verimli ve yaratıcı şekilde geçirmeleri sağlanıyor.

Uğur Okulları’nda verilecek sosyal sorumluluk dersleri sonucunda öğrenciler, okullarında ve üniversite başvuru süreçlerinde doldurmak zorunda oldukları topluma hizmet saatini en aktif şekilde yönetmeyi öğreniyor. Yıl boyunca toplam 90 saatten oluşacak dersler ile sosyal sorumluluk hakkında teoriden uygulamaya uzmanlaşacak olan Uğurlu öğrencilerin, uzman danışmanlar eşliğinde kendi projelerini geliştirerek yurtiçi/yurtdışı üniversite başvurularında diğer adaylardan bir adım önde olması hedefleniyor.

Uğur Okulları öğrencileri, danışmanlık eğitimi sonunda yaptıkları çalışmaları özetleyen SosyalBen Akademi’nin sunduğu bir sosyal sorumluluk CV’si almaya hak kazanıyor. Sosyal sorumluluk CV’si öğrencilerin yıl boyu aldıkları eğitimlerin, tamamladıkları projelerin ve yönettikleri saha çalışmalarını kapsayan belge niteliğindedir. Her öğrencinin CV’si diğerlerinden farklı olmak üzere değişik uzmanlık alanlarını içeriyor. CV, ayrıca üniversite başvuruları süresince öğrencinin bir dönem boyunca yaptığı çalışmaları özetleyerek en az akademik CV kadar önemli bir değere sahiptir.

SOSYALBEN HAKKINDA

SosyalBen ismi, Ece Çiftçi’nin 14 yaşındayken çocukların akademik başarılarının yanı sıra sosyal becerilerle de donatılması gerektiği düşüncesiyle ortaya çıktı. Akademik eğitimlerin yanında her çocuğun kendini, sosyal kimliğini ve beraberindeki sosyal becerilerini keşfetmesi ve geliştirmesi gerektiği misyonunu benimsedi. Bu hareket kısa sürede büyük bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü ve 2011 yılında SosyalBen Derneği kuruldu. SosyalBen Derneği olarak Türkiye’de 27 şehirde ve dünyada 5 farklı ülkede saha çalışmaları gerçekleştirildi. Derneğin faaliyetlerinin yanı sıra, 2014 yılında “SosyalBen Akademi Şirketi”nin hayata geçmesiyle birlikte lise ve üniversitelere konuk olarak 50.000’den fazla gence sosyal sorumluluk alanında dersler verilmeye başlandı. SosyalBen Akademi Danışmanları Edirne’den Diyarbakır’a, Amerika’dan Hong Kong’a kadar birçok alanda gönüllülük bilincini oluşturmak için çalışıyor.

SosyalBen, Bir Başarı Hikayesi

14 yaşında lise öğrenimi sırasında katıldığı bir konferans ile sosyal sorumlulukla tanışan Ece Çiftçi, dünya üzerinde her çocuğun eşit sosyal eğitim alamadığını ve çocukların özgüvensiz olarak yetiştiğinin farkına vardı. Bunun önüne geçmek için 15 yaşında 5 arkadaşıyla birlikte İstanbul’dan Şanlıurfa’ya gitti. Şanlıurfa’da bir hafta boyunca 100 çocukla birbirinden farklı atölyelerde bir araya geldi. Çocuklardaki büyük değişimi gördükten sonra verdiği eğitimlere iki yıl daha devam etti.

2011 yılında projesini tüm dünyaya yaymak ve geliştirmek için Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji eğitimi aldı. Çalışmalarını Bahçeşehir Üniversitesi’nin desteğiyle Öğrenci Kulübü’nde devam ettirdi. Bu süre zarfında gönüllü sayısı 20’ye yükseldi. Saha çalışmalarına Şanlıurfa’nın yanı sıra farklı şehirleri de ekleyerek yıl içinde daha çok çocuğa ulaşma imkânı buldu. 2012 yılına gelindiğinde proje SosyalBen ismini alarak TV8’de yayınlanan “Bir Fikrin Mi Var?” yarışmasında 1. oldu. Yarışma sonucunda gönüllüler İngiltere’de diğer uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. İngiltere sürecinden sonra SosyalBen gönüllüleri Afrika’ya uzanarak Gambia’da saha çalışmasında bulundu.

Çalışmalarına gönüllü bazında tüm üniversite öğrencilerini dahil etmek için 2013’ün Eylül ayında proje “SosyalBen Derneği” olarak devam etmeye başladı. Dernekleşme sürecinin ardından SosyalBen çalışmalarını yılda 12 farklı noktada uygulamaya başladı. Bunun yanı sıra lise ve üniversitelere konuk olarak 50.000’den fazla gence sosyal sorumluluk alanında eğitimler verdi. İstanbul’da başlayan proje Edirne’den Diyarbakır’a, Amerika’dan Hong Kong’a ve Almanya’dan Makedonya’ya kadar yurt içi 10, yurt dışı 5 temsilciliğindeki 350 gönüllüsü ile çalışmalarına devam ediyor.

2014 ve 2015 yılında Kızılay ve TURKMSIC gibi köklü kurumlar tarafından “Yılın En İyi Projesi” seçilen SosyalBen dünyadaki tüm çocuklara ulaşmak için durmaksızın çalışıyor.

Sosyoloji bölümündeki eğitimini 3 yılda tamamlayan Ece Çiftçi, bu süre zarfında yüksek lisans programı için başvurduğu Harvard ve Oxford üniversitelerinden başarılarından dolayı kabul aldı. Mezunu olduğu Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nda 2015 yılından itibaren sosyal sorumluluk danışmanı olarak iş hayatına başladı.

SosyalBen Akademi Nedir?

SosyalBen Derneği bugün 27 şehirde, 8 farklı ülkede, 350 gönüllüyle birlikte ihtiyaç sahibi 10.000 öğrenciye ulaşmaktadır. Dernek faaliyetlerinin yanı sıra 7-15 yaş aralığındaki gençleri “sivil toplum” ve topluma hizmet alanında bilinçlendirmek için “SosyalBen Akademi” yi kuran gençler,  geleceğe profesyonel gönüllüler yetiştirmek için yola çıktı.  

Uğur Okulları öğrencileri SosyalBen Akademi ile Seyirci Değil Gönüllü!

Sosyal sorumluluğun ve topluma hizmetin ömür boyu benimsenmesi gereken bir sorumluluk olduğunu savunan SosyalBen Akademi, Uğur Okulları öğrencilerine teori ve uygulamalı derslerle sosyal sorumluluğu tanıtacak. Uğur’lular yaşadıkları dünyanın sorunlarına ve ihtiyaçlarına karşı  “Seyirci değil, Gönüllü”.

Sosyal Sorumluluk Proje Danışmanlığı Nedir?

Sosyal sorumluluk proje danışmanlığı, topluma hizmet projelerine önem veren kurum, kuruluşlara ve öğrencilere doğru sosyal sorumluluk projeleri ile çalışma, oluşturma ve tanışma konusunda mentorluk verir.  Bu mentorluk kapsamında katılımcıların doldurması gereken zorunlu sosyal sorumluluk saatlerini en aktif, verimli ve yaratıcı şekilde geçirmeleri için uzmanlar tarafından kişiye özel sosyal sorumluluk programı hazırlanır. Danışmanlık sürecinin sonunda her öğrenci ve/veya kurumun kendine özel sosyal sorumluluk CV’si oluşur. Bu CV öğrencinin/kurumun eğitim dönemi boyunca 90 saat dönem boyunca aldığı eğitimleri, gerçekleştirdiği projeleri ve saha çalışmalarını içerir. Her öğrenci/kurum kendi ilgi alanına göre proje yapacağı alt başlıkları seçer ve dönem içinde uygulayacağı ssp sürecine göre müfredatı başlar.

Sosyal sorumluluk proje danışmanlığının bir diğer amacı da öğrencilerin sosyal sorumluluk CV’leri ile üniversite başvurularında diğer adaylardan daha farklı ve daha duyarlı olduklarını IVY okullara ve üniversitelere göstermektir.

Danışmanlık sürecini tamamlayan öğrenciler, dönem sonunda hazırlayacakları saha çalışması ile jürinin önüne çıkarak, sosyal sorumluluk proje süreçlerinin son aşamasını tamamlarlar. Bir dönem boyunca öğrendikleri teori ve uygulamaları bir proje ile birleştirecek olan öğrenciler, bu süreç üzerinden uzmanlar tarafından bitirme puanı alırlar.

Kurum veya Öğrenciler Neden Bu Sistemden Yararlanmalı?

Günümüzde, sosyal sorumluluk çalışmalarında bulunmak ve bu alanda aktif olarak çalışmalar yapmak akademik başarı kadar önemli ve saygın bir duruma geldi. Dünyada günden güne değişen ve kendini güncelleyen eğitim modelleri ve üniversite kabullerinde en önemli etkenlerden biri haline gelen sosyal sorumluluk projelerinde doğru ve etkin bir şekilde katılmak önemli bir değerdir. Bu noktada devreye girecek olan “SosyalBen Akademi ve Danışmanlık LTD. ŞTİ” öğrencilerin okullarında ve üniversite başvuru süreçlerinde doldurmak zorunda oldukları topluma hizmet saatini en aktif şekilde yönetmeyi hedefler. Bu danışmanlık sürecine dahil olacak öğrenciler akademik performanslarının yanı sıra, yaptıkları projelerle üniversite başvuru süreçlerinde diğer adaylardan daha farklı bir noktada olurlar.

Bu uygulama sayesinde öğrencilerin ve eğitim kurumlarının sosyal sorumluluğun teorik kısmıyla tanıştıktan sonra uygulamalı halde pratik etme imkânları olur. Bütün bu sürecin sonunda öğrenciler “sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri” geliştirir ve en önemlisi proje yazma, yönetme, liderlik yapma, bu sürecin geri bildirimini alma ve sayılarla kamuoyuna sunma alanlarında uzmanlaşmış, etkili projeler gerçekleştirmiş olur.

Danışmanlık ve Eğitim Sürecinin Sonunda Öğrenci/Kurum Ne Kazanacak?

SosyalBen Derneği’nin Uğur Okullarına danışmanlık yaptığı süre boyunca öğrenciler genç yaşta sosyal sorumlulukla tanışmanın yanı sıra organizasyon, ekip yönetimi, liderlik ve iletişim becerilerini de geliştirir. 90 saatlik danışmanlık modelinde sosyal sorumluluk hakkında teoriden uygulamaya kadar birçok alanda uzmanlaşacak ve kendi projelerini geliştirecek olan adaylar, yurt dışı/ yurt içi üniversite başvurularında yine derneğin danışmanlığı eşliğinde yaptıkları sosyal sorumluluk projelerinde diğer adaylardan bir adım önde ve farklı olurlar.

Uğur Okulları öğrencileri sosyal sorumluluk danışmanlığı süresince, farklı ve alanında uzman eğitmenlerden de destek ve eğitim alırlar. Bu eğitimlerin sonunda kendi projelerini uygulayarak, teoriyi pratiğe dökme imkânı yakalarlar. Bütün sürecin sonunda, sosyal sorumluluk yapmanın, toplum adına gönüllü işlerde bulunmanın hayat boyu kazanılması gereken bir özellik ve davranış olduğunun farkına varırlar.

SosyalBen Akademi Öğrencilere Ne Kazandırıyor?

Öğrenci ve kurumların 90 saatlik danışmanlık sürecini tamamladıktan sonra, Uğur Okulları tarafından sosyal sorumluluk alanında alacağı birçok belge de beraberinde verilir.

Belgeler;

•  Sosyal sorumluluk sürecinin teori kısmında uzmanlardan alacakları eğitimler sonucunda Uğur Okulları ve eğitimi veren partner tarafından eğitim sertifikası alırlar.

•  Danışmanlık eğitimi sonunda, yaptıkları çalışmaları özetleyen sosyal sorumluluk CV’si alırlar.

• Danışmanlık süreci sonunda, öğrendikleri bütün teori ve uygulamaları tek bir projede toplarlar ve sene sonu büyük saha çalışması sonrasında jüri tarafından değerlendirme formu alırlar.

SSP CV’si Nedir ve Neden Önemlidir ?

Sosyal sorumluluk CV’si öğrencilerin dönem içi boyunca aldıkları eğitimlerin, katıldıkları projelerin ve organize ettikleri saha çalışmalarının yer aldığı ve bu süreçte kendi tecrübe ve deneyimlerini içeren bir belgedir. Bu CV üzerinde öğrenci veya kurumların sosyal sorumluluğun hangi alanında uzmanlaştığını ve tecrübelendiğini görmek mümkündür. Bu CV, üniversite başvuruları süresince öğrencinin bir dönem boyunca yaptığı çalışmaları en iyi şekilde özetleyen önemli bir belge niteliğini taşımasının yanı sıra, kişisel hayatında da en az iş ve akademik performans CV’si kadar önemli bir değere sahiptir.

Bu CV üzerinden üniversiteler öğrencinin toplumsal sorumluluğunu “hayat boyu uygulama” felsefesini benimseyerek gerçekleştirdiğini görecektir. Kurumlar adına da müşterilerine ve kamuoyuna yaptıkları işin yanı sıra toplumun sorun ve sorumluluklarıyla ne kadar ilgili olduklarını gösteren önemli bir karne niteliğindedir.

Danışmanlık Derslerinin Amacı

1. Sosyal sorumluluk ile ilgili temel kavramları tanımlanması.

2. Sosyal sorumluluğun tarihi ve gelişimi hakkındaki gelişmelerin tanınması.

3. Farklı sosyal sorumluluk projeleri ile tanışarak, topluma hizmet projeleri ile arasındaki farkın kavranması.

4. Yerel ve uluslararası sosyal sorumluluk projelerinin teorik ve resmi işlemlerinin kavranmaları.

5. Proje yazma, geliştirme ve uygulanan proje üzerinden veri alma becerilerinin geliştirilmesi.

6. Proje gerçekleştirirken kişinin liderlik, ekip yönetimi, iletişim becerilerinin geliştirilmesi.

7. Saha çalışmasını gerçekleştirmeden önce:

a. İhtiyaç analizi

b. Hedef kitlenin belirlenmesi

c. Proje yapılacak bölgenin gelenek-görenekleri ve âdetlerinin tespit edilmesi

d. Öğrenen analizi

e. Uygun atölye seçimi

f. Biçimlendirici değerlendirme yapılmalıdır.

8. Hedefe göre öğrenme-öğretme etkinlikleri organize edilir ve bu kapsamda kişi ve kuruma uygun atölye programı ve sosyal sorumluluk projesi tasarlanır.

9. Projenin değerlendirme yöntemleri kurgulanır ve bu programların etkinliği ve verimliliğini ölçen uygun ölçekler kullanılır.

10. Proje geliştirme ve uygulama temelleri benimsenerek uygulamaya aktarılır.

11. Danışmanlık süresince alınan eğitimin sonunda “hayat boyu toplumsal hizmet” felsefesi benimsenir.

Basın bülteninden derlenmiştir.

 

 

Paylaşmak ister misin?:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine

Add this to your website
UYARI: Bu siteye yazılan her türlü yorum kamuya açık bilgi haline gelecek ve diğer okuyucular tarafından görülecektir. Her nekadar editörlerimiz yapılan yorumları kontrol etse de, gözden kaçmış yorumlar olabilir. Bu nedenle bilgileri paylaşırken ilaç ve firma isimleri vermemeli, hakaret içeren yorumlar yazmamalısınız. Yorumlardan dolayı ortaya çıkabilecek sorunlardan, yorumu yapan kullanıcı sorumludur. Yorum yapan herkes bu kuralları okumuş ve hukuki sorumlulukları kabul etmiş sayılır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

  • Şubat 2018
  • Anket

formsante-kapak-buton-subat2018

anket

Formsante Editörleri Seçti

FORMSANTE ONLINE ABONELİK

formsante-online-abone

GALERİ 

http://formsante.com.tr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/784387agustos_2009.jpg

Yerçekimine karşı koyan muhteşem dekoltelerin sırları

Karın ve kalça bölgesini sıkı egzersiz yaparak şekillendirebiliyoruz oysa göğüs bölgesinde estetik yaptırmadan zamanı geri çevirmek o kadar kolay değil. En iyisi ise yerçekimine yenilmeden önce önlem almak.GÖĞÜSLERDE MEYDANA GELEN Devamı

http://formsante.com.tr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/505765aralik_2009.jpg

Önce koklayın sonra yiyin kilo almayın

Uzmanlara göre, besinleri koklayarak açlığı bir ölçüde tatmin etmek mümkünKilonuza istikrar kazandırmak ya da aşırı kilo alımının psikolojik sebeplerini düzene koymak istiyorsanız, bir de koku diyeti reçetemizi deneyin.İnsanın ruhsal durumunu Devamı

http://formsante.com.tr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/757036ekim_2009.jpg

Estetikte son trendler

Estetik cerrahi dünyasından her geçen gün yeni ve güzel bir haber geliyor; artık operasyonlar daha kolay ve acısız, iyileşme süreleri kısa, sonuçlar ise son derece doğal. Biz de, en yeni Devamı

http://formsante.com.tr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/160541eylul_2009.jpg

Mikroplar atağa geçmeden önleminizi alın!

Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek 9 öneriEylül ayının gelişiyle birlikte nezle ve grip sezonu da resmi olarak açılmış oldu. Üstelik bu yıl başka bir bela daha kapımızda: Domuz gribi! Hastalıklara bir gol Devamı

http://formsante.com.tr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/454333haziran_2009.jpg

Geç kalmadınız! Hızlı sonuç veren estetikler

En yakın arkadaşınız 10 yaş genç ve 10 kilo daha az görünmesine rağmen, estetik yaptırmadığına yemin ediyorsa ona inanabilirsiniz. Çünkü estetik kategorisine sokulması zor yeni operasyonların işlem süreleri kısa, etkileri Devamı

http://formsante.com.tr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/243715mart_2009.jpg

10 doğal yöntemle sonsuz gençliği yakalayın

Sonsuz gençliği yakalamak için ne ilaçlara, ne de mucizelere ihtiyacınız var. Çünkü uzmanlara göre; doğal kürler de vücudumuzun uzun yıllar tepeden tırnağa genç kalmasını sağlayabiliyor.Hemen hepimizin imrenerek izledikleri bazı kadınlar Devamı

http://formsante.com.tr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522896mayis_2009.jpg

Tepeden tırnağa ne kadar hijyene ihtiyacımız var?

Sağlıklı bir yaşamın ilk koşulu hiç kuşkusuz vücudumuzu tepeden tırnağa temiz tutmak. Sahi, vücut hijyeninde dikkat etmemiz gereken kuralları biliyor muyuz, yoksa bir şeyleri yanlış yapıyor olabilir miyiz? İşte yanıtları...YÜZ Devamı

http://formsante.com.tr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/681654nisan_2010.jpg

3 haftada 3 kilo verin!

Fazla kilolara veda etmek için diyet yapmak şart. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Cirit’in hazırladığı bir haftalık örnek diyet programıyla 3 haftada 3 kilo verebilirsiniz. Bu diyeti Devamı

http://formsante.com.tr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/968564temmuz_2009.jpg

Saçlarınız güneşle dost olsun

Bir yandan güneş ve denizin keyfini çıkarırken bir yandan da güzel ve bakımlı saçlara sahip olmak ister misiniz? Güzel yaz günlerinin izlerini, yıpranmış saçlarınızda görmek istemiyorsanız önerilerimize bir göz atın.Yaz Devamı

HABER BAŞLIKLARI

Son Yorumlar

dblogoDiğer Doğan Burda Siteleri: Atlas | Auto Show | Blue Jean | Burda | Capital | CHIP Online | Ekonomist | Elele | Elle | Elle Decor | eMecmua | Ev Bahçe | Evim | Formsanté | Güncel Hukuk | Hafta Sonu | Hello | Hey Girl | İstanbul Life | Level | Lezzet - Yemek Tarifleri | Maison Française | Pc Net | Seninle | Tempo | Yacht Türkiye